ОТКРИТ УРОК ЗА РАЗВИВАНЕ НА СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНТНОСТ В ОУ „ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ - РАВДА

 

   На 11. 04. 24 г. в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Равда се проведе открит урок в групата за целодневно обучение на 4 б клас с учител Силвия Сашева.

   Урокът на тема „Аз и моите цели и мечти“ е част от инициатива за обмен на добри педагогически практики между училищата по проект „Мултикултурни интердисциплинарни компетентности и социализация“ с подкрепата на център за образователна интеграция към Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ Бургас и РУО Бургас. Партньор на нашето училище по проекта е СУ „Иван Вазов“ Поморие.

    В хода на урока участие взе и г-жа Теодора Пападопулова- Василева- начален учител в група за целодневно обучение на 4 б клас от училището в Поморие.В съвместната си работа учителите от двете училища използваха специално разработени материали за обучение за развиване на социокултурната компетентност.

   В рамките на „дни на гостоприемство“ за обмен на добри практики в областта на образователната интеграция бяха постигнати много позитивни отношения за всички участници в образователния процес.