УЧЕНИЦИТЕ ОТ РАВДА С ИНИЦИАТИВА ЗА АПОСТОЛА

В навечерието на заветната дата 19 февруари, ръководството на училището предвижда мероприятия по класове под надслов:

ПОКЛОН ПРЕД ТЕБ, АПОСТОЛЕ!

И тази година в знак на признателност към делото на един от най- великите българи, възпитаниците на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Равда, подредиха кът във фоайето на училището- портрет и информационни табла с биографични данни за Апостола. Предвиждат се и други инициативи в касните стаи, посветени на делото и героичната гибел на Васил Левски.

С единството на думи и дела, борецът за „чиста и свята република” е нравствен идеал на българина- така приучаваме и нашите малки патриоти да следват заветите на Апостола:

Дела трябват, а не думи!”

"Ако печеля, печели цял народ, ако губя, губя само мене си!"