Поздравления за нашите талантливи участници в конкурса "Космонавтика 2021" 2429 макет Анна Колева 
2430 макет Мария Борисова 
2431 макет Самуил Генов 
2432 макет Боян Асенов 
2433 рисунка Алфия Галиуллина 
2434 рисунка Моника Янева 
2435 рисунка Пресиан Алексиев 

Макетите са публикувани на страницата на конкурса на адрес:
http://pica-center.com/2021/maketi5.html

Рисунката е публикувана на страницата на конкурса на адрес:
http://pica-center.com/2021/risunki11.html


и във фейсбук страницата на ПИЦА
(Планетарин Информационен Център за Астронавтика) на адрес:
https://www.facebook.com/groups/2012070102203452/permalink/3733541046723007/