СЕДМИЦА НА БДП В ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. РАВДА


   През първата седмица на февруари в училището в с. Равда се проведоха дейности, свързани с възпитатието и обучението по безопасност на движение по пътищата. В дейностите се включиха всички ученици от 1 до 7 клас.
    С по- малките ученици се проведоха състезания и викторини, в резултат на които те  обогатиха своите знания  , умения   и компетенции за основните правила  за безопасно движение . Обобщиха представите си за улица  , кръстовище  , пешеходна пътека  , тротоар. Това те демонстрираха с голямо  старание и удоволствие в предложените им игри. Най- старателните получиха грамоти.
   За среща с  учениците от прогимназиален етап бяха поканени униформени представители от Пътна полиция при РУ Несебър. Под формата на беседа служителите на реда запознаха учениците с важни правила за безопасно поведение на улицата. Обсъдени бяха най-честите грешки при пресичане на пътното платно в ролята на пешеходци и като  велосипедисти.    Учениците  получиха важни съвети за културно поведение на улицата. Пътните полицаи отговориха на вълнуващи учениците въпроси.
   Посланието на проведените  мероприятия беше „Да опазим живота и здравето на всички на пътя!“