УЧЕНИЦИ ОТ РАВДА СЕ ВКЛЮЧИХА В КАМПАНИЯТА
„КУПИ 1 КНИГА. ДАРИ Я НА СВОЕТО УЧИЛИЩЕ”

През м. Октомври учениците от начален етап в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Равда с ентусиазъм се включиха в стартиралата от Асоциация „Българска книга” кампания с надслов „Купи 1 книга. Дари я на своето училище”.
   Дарените книги са грижливо подредени в „Къщи за книги- библиотека”, изработени от четвъртокласници и техните родители.
  Създаден е и Читателски дневник, в който учениците да вписват прочетените книги.
   Мисията на кампанията да утвърди четенето като ценност и да отправи послания, свързани с книгата като национално богатство.
Цел на кампанията-  да насърчи училищната общност да покаже своето отношение към литературата и книгите. Да превърне учениците в посланици на четенето, които, споделяйки любимите си книги, да дадат своя принос към училищния живот и образователния процес.