ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. РАВДА БЕ ДОМАКИН ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

 

   На 31 май и 01 юни 2022 г. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Равда бе домакин на мобилност по Национална програма „Иновации в действие“. В изявата участваха ученици и учители от Иновативно СУ „ Петър Бонев“ гр. Перущица, общ. Перущица и Неиновативно ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ с. Устина, общ. Родопи.

   Гостите бяха посрещнати от директора на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Равда- г-жа Таня Петкова и от учителите, които ръководят групите, участващи в Националната програма. Иновацията, с която училището участва в програмата е „Уча, играя, творя“. Прилага се за втора поредна година в начален курс.

Цели, които ръководителите на иновацията поставят са :
- развитие на комуникативно- речевите умения на учениците;
- овладяване на книжовен български език;
- усъвършенстване на работата в екип;
- развитие на мисленето като осъзнато действие;
- намаляване на агресията в училище;
- натрупването на положителни емoции да доведе до добър психоклимат в класовете.

   В първия ден от мобилността учениците от Iклас с класен ръководител г-жа Соня Бабева и учител в ГЦОУД г- жа Павлина Петрова представиха иновативен интердисциплинарен урок „ Карнавал на приказните герои“. В урока бе заложена междупредметна връзка по учебните предмети математика, родинознание и български език. Първокласниците демонстрираха иновативни методи за учене чрез игра и работа с образователни електронни игри и тестовeна иновативна дигитална дъска. Взаимодействието с дъската позволява демонстрация на индивидуалните способности на учениците чрез визуално представяне и онагледяване на действията им. По този начин се осигурява работа по общи задачи, екипна среда и използването на практически неограничен набор от дигитални инструменти.

   През втория ден учениците от IIа и  IIб клас с класни ръководители г- жа Димитринка Тальокова, г-жа Камелия Алексиева и учители в ГЦОУД г-жа Силвия Сашева, г-жа Татяна Божинова представиха своя последен урок за втори клас като игри- драматизации-  „Приказка ми разкажи.“ Ученици и учители споделиха, че най- емоционалният момент от работата са били подготовката на реквизита и гардероба, защото чрез ролите, в които влизат децата, те  неусетно разкриват своя вътрешен детски свят и своите преживявания. Участието на учениците в подобна дейност спомага за овладяването на българския език и комуникативно- речевите умения, усъвършенстване на уменията за работа в екип, повишава мотивацията за четене и осмисляне на прочетеното.

   Педагогическите специалисти от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Равда и гостите обсъдиха иновативната практика и резултатите от прилагането и. Използваните иновативни методи  позволяват на учениците да развиват своите умения и знания и  да се включват в подобни клубни форми в бъдеще.