На 24 септември 2021 г. се проведоха спортни мероприятия с учениците от всички класове по повод "Европейски ден на спорта".

Инициативата дава възможност на учебните институции да се свържат с други европейски страни, да популяризират физическото възпитание и спорт, да създадат условия за забавление чрез физическа активност за младите хора, да подобрят общественото здраве и благополучие, чрез въвеждането на методи за учене през целия живот, а също и да засилят и развият нови социални умения сред учениците.