ТЕМАТИЧНА СЕДМИЦА „ДА ПОСРЕЩНЕМ ПРОЛЕТТА“ В РАВДА

От 28 до 31 март в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ с. Равда се проведоха мероприятия, посветени на пролетта и здравето.

     Актуалността на проблема за здравното образование в училищна възраст се обуславя от обстоятелството, че учениците са с ниска мотивация за здравословен начин на живот.

Защитата на здравето е наш приоритет и тази седмица посветихме на правилното хранене и справяне с рискови за здравето фактори, спортувахме. Обърнахме внимание на важността и ползите от селективното събиране на отпадъци. 

   Настъпването на пролетта само по себе си носи повече енергия, вдъхновение и нови идеи. Така и нашият училищен живот през тази тематична седмица беше изпълнен с много емоции, движение и творчески дух.

   В мероприятието „Нашите таланти“ се включиха ученици от всички класове като изработиха творчески изделия на пролетна и здравна тематика и организираха изложба.

В „Часът на майстора“ взеха участие учениците от трети и четвърти клас. Проведе се кулинарно състезание „Аз се храня здравословно. А ти?“- за приготвяне на здравословна храна, презентация на домашно приготвени здравословни продукти и викторина за здравето.

Второкласници от вокалната група към училище поднесоха своя музикален поздрав и рецитираха стихове за пролетта, като зарадваха своите баби и дядовци от пенсионерския клуб и служители от кметството.

С по- големите ученици се проведе междукласово щафетно състезание в смесени отбори под надслов „Спортувай за здраве!“. В проведеното мероприятие имаше заложени двигателни задачи за комплексно развитие на двигателните качества, бързина, сила, издръжливост и ловкост.

В мероприятието „Полезно и красиво“ гост кулинарен майстор демонстрира техниката Карвинг- древно изкуство за придаване на разнообразен и привлекателен вид на храната, след което учениците сами изработиха здравословни кулинарни изделия по тази техника.

Тематична седмица се финализира с „Еко инициатива“- дейности, свързани с разделно събиране на отпадъци, изработване на изделия от отпадъчни материали, рисунки, табла и др.

   „Здравето е наша ценност“ и  всеки от нас може да притежава това богатство, ако го оценява, пази и полага грижи за него. Здравето е обвързано с постиженията в училище и с качеството на живота на учениците. Ръководството и учителите полагаме и ще полагаме усилия за утвърждаването на здравословен начин на живот в училище.