Уважаеми родители,
родителската среща за учениците от V, VI, VII клас ще се проведе на 07.09.2022 г. /сряда/ от 17:00 ч.
- V клас - 2-ри етаж, кабинет по Български език;
- VI клас - 2-ри етаж, кабинет по Английски език;
- VII клас - 2-ри етаж, кабинет по История.

От ръководството