ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА „ДИГИТАЛНА РАНИЦА“ В ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. РАВДА

 

   На 22.02.23 г. двама учители от образователната институция присъстваха на представяне на единната електронна платформа за образователни услуги и съдържание – „Дигитална раница“ и нейните възможностив гр. Бургас.

    На събитието са  представени възможностите за работа с платформата и нейните функционалности.

   На 24.02.23 г. от своя страна учителите, участвали в организираното събитие, проведоха вътрешноквалификационна дейност в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Равда , на която запознаха своите колеги като визуализираха съдържанието на платформата.