УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

 

Уведомяваме Ви, че на основание Заповед № РД-09-3472/27. 11. 2021 г. на Министъра на образованието и науката, 03. 02. 2021  г. /сряда/ е определен за междусрочна ваканция за  учениците от I – VII клас.  

От 04. 02. 2021 г. /четвъртък/  започва втори учебен срок за учебната 2020/2021 година при следния дневен режим:

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ – II СРОК

Съгласно Заповед РД -01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването, присъственото обучение за учениците от V – VII клас ще се проведе при спазването на следния график:

от 04. 02. 2021 г. – 17. 02. 2021 г. присъствено се обучават учениците от VII клас

от 18. 02. 2021 г. – 02. 03. 2021 г. присъствено се обучават учениците от V клас

от 04. 03. 2021 г. – 17. 03. 2021 г. присъствено се обучават учениците от VI клас

 

 

 

Извън посочените периоди учениците от V – VII клас продължават да се обучават в е-среда от разстояние в MsTeams.