На 02 ноември 2021 г. в двора на училището се проведе награждаване на учениците от начален етап, участвали в есенен кръг на състезанията "Многознайко"- "Родна реч" и "Млад художник".  Директорът на училището лично награди и поздрави отличените ученици и им благодари за постигнатите високи образователни резултати.