2022/2023 учебна  година

 

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания:

Български език и литература –29 май 2023 г., начало 10,00 ч.

Математика – 30 май 2023 г., начало 10,00 часа

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 9,00 ч.

Математика – 16 юни 2023 г., начало 9,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 9,00 ч.

Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година

Заповед № РД09-4062/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас и за определяне на график на дейностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас за учебната 2023–2024 г.

Заповед №РД09-4061/30.08.2022г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI клас в неспециализираните училища за учебната 2023 – 2024 г.


 Уважаеми родители и ученици,


Уведомявам Ви, че на основание чл.51, ал.4 от Наредба №11/01.09.2016г., всеки ученик завършващ VII клас, извън изпитите по БЕЛ и математика, по свое желание може да се яви на НВО по чужд език, изучаван в задължителните учебни часове. За явяване на НВО по чужд език в края на VII клас, всеки ученик трябва да подаде заявление в канцеларията на училището в периода от 02.02.2023г. до 12.00ч. на 17.02.2023г.

Заявлението трябва да е попълнено собственоръчно, с цялата изисквана информация и подписано от родител и ученик. Постъпилите заявления в обявения срок се предават на РУО - Бургас. Изпитът НВО - чужд език ще се проведе на 14.06.2023г. Получената от изпита оценка се вписва на отделен ред в Свидетелството за основно образование - задължително. Резултатът от изпита не е балообразуваща оценка в училищата с прием след завършен седми клас.

За явяване на НВО по БЕЛ и математика НЕ СЕ ПОДАВА ЗАЯВЛЕНИЕ.

 

При   въпроси се обръщайте към класен ръководител.