Общинският кръг на  национална  олимпиадата „Знам и мога“ за 4 клас   се проведе  в  ОУ „Св. св. Кирил и Методий „ с. Равда   на 21 януари 2023г..

Националната олимпиадата „Знам и мога” е  интердисциплинарна.

Провежда се по тема, която включва разнообразни задачи от няколко учебни предмети, включително и от изучавано учебно съдържание, свързано с екологичното и здравното образование, защита при бедствия и аварии, реагиране в критични ситуации, безопасност на движението.   Форматът на олимпиадата включва 12 задачи със свободен отговор, като всяка задача може да има няколко подусловия с различна насоченост. Решаването на задачите изисква самостоятелен писмен отговор, аргументиране на изразено мнение, решаване на проблем, прилагане на нестандартни решения.

В  олимпиадата  взеха  участие 12ученика от  4 клас , които  се  представиха  много добре.

От  тях  6-ма  се  класираха  за  областния кръг на  25.02.2023 год.