ЛЕТОПИСНАТА КНИГА РАЗКАЗВА

 

До 1884 год. в село Равда се е учило в църковна килия
на гръцки език /преподавали са гръцки учители/

През есента на 1884 год. българина ЛУЛЧО ПАНЧЕВ
родом от Панагюрище превръща стар турски хамбар в
училище и сам е плащал на учител , които да учи
децата.

През 1884/1885 год. училището става държавно . През
следващите години много често учителите се сменяли.

От 1901 / 1921 год. е учителствувал г-н Иван Бояров ,
родом от гр. Шумен

През 1921 / 1923 год. е
учителствувала Тодора Х. Добрева , родом от гр. Сливен.

През 1923 /1924 год. работа започва Васил Христов Миховски от
с.Орешак Троянско, които работи до 1929г.

През месец февруари на 1925 год. гръцкото население
емигрира в Гърция , а на негово място идват българи
македонци от Южна Македония.

От тази година почти всички ученици са с българска
народност.

През м.ІІ 1933 год. училището се премества в две частни къщи

Началото на 1935 год. се започва строеж на ново училище . Една от
училищните стаи е завършена на 17.12.1935 год. На същата дата тя се
освещава и веднага започват учебни занятия.
Учителския състав е Стефана Д Минкова и Петко Г. Петков . Така е до
1938 год.

Учебна 1946/1947 – Дионис Петров Масларов, родом от с. Равда . Той е
учител само една година , а после заминава за военно медицинско училище.

Учебна 1950 /1951 година учителствуват Милания В. Манова от гр. Казанлък и Борис Траев
Офилов от с. Равда ,Софийка Кирова Иванова от гр. Несебър

Учебна 1953/1954 година учителствуват Дора Иванова Тулева от гр. Несебър и Спирдон Узунов от
с. Суходол Павликенска окр. – директор на ново откритата прогимназия.

Учебна 1954 /1956 година директор на училището е
Христо Т. Георгиев от гр. Нова Загора , а учители
Траянка Г. Терзиева от с. Равда , Атанаска Николова
Орешкова от с. Равда

Учебна 1961 -1962 година
директор на училището е Деспа Пейчева от гр.
Поморие , а ката учители започват работа Цвета
Христова Терзиева от гр. Несебър , Христо Полихронов
Щеревот с.Ахелой, Денка Танева Желева от с. Равда

Учебна 1963 /1964 година директор на училището е
Христо Полихронов Желев от с. Ахелой

Учебни 1964/1981 година директор на училището е
Мария Русева от гр. Поморие

Учебна 1966 /1967 година . За първи път към училището се открива полудневна детска градина с
учител Мария Москова.

Учебна 1967/ 1968 година Започва се основен ремонт на сградата и учебните занятия се водят
в лятна вила на лагер “ Митко Палаузов”.

На 22.04 .1968 година учебните занятия започват в ремонтираната вече учебна сграда. За
следващата година остава да се направи оградата около училищната сграда.

Учебна 1973 /1974 год. За първи път в прогимназиалния курс паралелките са самостоятелни V , VІ
и VІІ клас , а не слети. Учениците от І клас започват обучението си по нова учебна програма

Учебна 1974 /1975 година . Паралелките в начален курс също вече са самостоятелни.За първа
учебна година учениците от І – ІV клас получават безплатни учебници.Построена е и спортна
площадка.

Учебна 1975 /1976 година За първи път
всички ученици от І – VІІ клас получават
безплатни учебници

Учебна 1976 /1978 година. За първи път се
открива занималня в начален курс

Учебна 1978/ 1979 година. За първи път се
открива и занималня в среден курс

Учебна 1981 /1982 година Директор вече е
Люба Петрова от гр. Несебър. За първа
година полудневната детска градина вече не
е към училището.

Учебна 1984 /1985 година– в.и.д. директор Янчо Граматиков
Учебни 1986 /1988 година директор е Люба Петрова
Учебна 1988 /1989 година– директор е Нелка Бяндова от с. Равда
Учебна 1989 /1990 година – в.и.д.директор е Денка Танева от с. Равда
Учебна 1991 / 1992 година – в.и.д. директор е Велка Славова Тодорова от гр. Поморие
Учебна 1993 / 1996 година – Директор е Красимир Косев от гр. Несебър
През 1996 год. на 09.09. Министъра на образованието проф. Илчо Димитров прави първата
копка на нова учебна сграда. Следващите четири години училището се помещава отново в лятна
вила на НДК с. Равда . Новостроящата се сградата се строи изцяло със средства на община
Несебър. В.и.д. директор е Мария Димитрова.
Учебни 1997 /2000години – в.и.д.директор е Нелка Бяндова

Учебна 2000/ 2001 година – На 15.09.2000 година тържествено е открита и осветена новата
просторна триетажна училищна сграда от вицепрезидента на страната г-н Тодор Кавалджиев и
г-н Николай Трифонов – кмет на община Несебър.

Училището разполага с 8 класни стаи , 6 кабинета, 2 занимални, физкултурен салон и площадка,
актова зала и лекарски кабинет. Снабдено е с парно отопление. В.и.д директор е Таня Петкова.

Учебна 2001 /2002 година – Сформирани са групи за
занимания по интереси ( вокална група , бойни изкуства
, модерен балет , клуб компютър ) .
Учебна 2002 /2003 година. – Вокалната група “ Морски
бриз “с ръководител Таня Илинова печели престижни
награди : ІІмясто в номинация вокал- забавна музика в
Националния преглед на вокалните групи в двореца на
децата в гр. София и лауреат на Международния
детски фестивал
“ Слънце , радост , красота “ гр. Несебър и ІІ място в
раздел забавна музика.
Учебна 2003 / 2004 година –Децата от ОУ с. Равда
участват и печелят награди в общинския кръг на
европейското математическо състезание “ Кенгуро” І място до 10 години;на общинско състезание
по лека атлетика ІІ и ІІІ място; спортна олимпиада по случай Международния ден на детето -І , ІІ
и ІІІ място.
Учебна 2004 / 2005 година – След спечелен конкурс в.и.д. директор г-жа Таня Петкова официално
вече е назначена за директор на училището. В него продължават да работят 13 преподаватели и се
обучават 130 ученици разпределени в 8 паралелки. За осмисляне на свободното време на
учениците са сформирани още групи по колоездене, шахмат и тенис на маса.
През учебните 2005/ 2007 година учителския състав е постоянен. Поради демографския сриф за
предходни години броя на учениците в паралелките намалява. Със съдействието на община
Несебър всички осем паралелки се запазват като самостоятелни.
През учебната 2007-2008 година са закрити полуинтернатните групи поради ниската посещаемост
в тях.
През учебната 2009-2010 година в училището вече работят 11 преподаватели – 10 с висше
образование и 1 полувишист , 2 с V ПКС.