ГОДИШНА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА НА КЛУБОВЕ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“- РАВДА

В началото на учебната година в училището стартираха своята работа пет клуба за занимания по интереси.

Работата в клубовете е пространство, в което учениците творят, развиват своето въображение, работят в екип и часовете се превръщат в емоция и приказка.

Разнообразните извънкласни дейности, проведени през учебната година, допринесоха за:

  • Развитие на речта, придобиване на обща театрална култура и възможност за изява на сцена.

  • Стимулиране активността и креативността у учениците, сплотяване, развиване на метро-ритмичен усет, развитието на техните музикални способности, стимулиране на творческия потенциал.

  • Обогатяване на знанията за зравословно хранене, комбинирано с физическа активност.

  • Запознаване с богатството и разнообразието на природата в родния край, възпитаваха се да я пазят чиста и да я обогатяват.

  • Изработване с различни материали и техники картички, картини и предмети за украса по повод и посветени на различни празници и обичаи.

  • Активно участие в организиране на изложби и изяви.


 

Тази съвместна работа е предпоставка учениците да усвояват социален опит и да подобряват работата си в екип.

Ползите от участието в извънкласните форми и дейностите по интереси са пряко свързани и с учебна
та дейност.

Благодарим на нашите талантливи ученици и на техните ръководители за ползотворната работа!