Послание на директора

ОУ Равда е високо постигащо, щастливо, жизнено и напредничаво училище, в което децата се отличават сами, академично и социално.

Нашите нетърпеливи деца имат истинска жажда за знания и нашият отличен персонал е ангажиран и посветен да гарантира, че всяко дете постига успехи. Имаме високи стандарти и очакваме най-доброто.

Таня Делиатанасова – Директор

Завършила ПУ „ Паисий Хилендарски „ -Педагогически факултет гр.Пловдив, образователно – квалификационна степен-магистър, специалност Биология и Химия квалификация учител по Биология, Химия Допълнителна правоспособност – учител по Физичесо възпитание и спорт

Марина Янкова – Зам. директор

Завършила Бургаски Свободен Университет, с образователно-квалификационна степен-бакалавър, специалност българска филология , квалификация учител по Български език и литература. Придобива образователно-квалификационна степен-магистър, специалност предучилищна и начална училишна педагогика, квалификация начален учител от университет „Проф.д-р Асен Златаров“, гр.Бургас. Учител с IV ПКС
Работи в училището от 2016 година.