МЕСЕЦ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В

ОУ“ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. РАВДА

 

   През месец ноември в училището се проведоха открити уроци в начален и прогимназиален етап, които са част от вътрешноучилищната квалификация на педагогическите специалисти и са предпоставка за повишаване на компетентностите им.

   Чрез открит урок има възможност да се представи най- доброто от методическата подготовка на учителя, както и постигнатите резултати в процеса на обучение на учениците.

   Тази успешна образователна практика е изключително полезна за учителите, които посещават уроци на свои колеги, защото имат възможност да извлекат най- доброто от опита на колегите си и да го приложат в своята практика. Могат да направят реална самооценка на своята работа и да набележат конкретни начини за подобряването и.

   Откритите уроци в училище са от полза и за учениците, допадат им, показват най- доброто от себе си и  са мотивирани да се развиват и да постигат високи резултати.

   Полезни са и за родителите, които присъстваха на част от уроците, като по- този начин се запознават от близо и стават съпричастни към училищния живот. Емоцията е не по- малка и при тях, когато наблюдават своите деца в ролята на ученици.

   Целта на обмена на добри практики е засилване на интердисциплинарното сътрудничество, творчество и иновативни подходи в обучението.

   Благодарим на нашите ученици за отличното представяне и на родителите за оказаното уважение и подкрепа!