Тренинг за Кибертормоз в ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“- Равда

разкри важни стратегии за онлайн безопасност

   На 10 април 2024 г., ученици от 4б класвОУ "Св. св. Кирил и Методий- с. Равда и техните родители  се включиха в тренинг за кибертормоз.

   Събитието  е представителна изява на участниците от Клуб „ДигиУм“ с ръководител г- жа Силвия Сашева и насочи вниманието към възникването нарискове, които криятсоциалните мрежи.

   Участниците бяха запознати с казус,свързан с  кибертормоз и методи за предпазване от него. В интерактивна обстановка бяха обсъдени признаците на онлайн тормоза и как да се реагира в подобни ситуации.

   Акцентът бе върхуважната роля на родителите и учителите за преодоляване на възникнал проблем.  Участниците бяха насърчени да бъдат бдителни към онлайн поведението на децата си и да подкрепят техните усилия за защита от киберзаплахи.

   Този тренинг служи като стъпка към по-голяма осведоменост и активно справяне с предизвикателствата на онлайн безопасността, създавайки по-сигурна онлайн среда за всички участници.