ДОКУМЕНТИ

Архив

2019/2020г.

1.Правилник за дейността на училището-2019-2020г

2. Годишен план за учебна 2019-2020г.

3. Календарен план 2019-2020

4.програма ЦОУД 2019-2020

5.Училищен спортен календар

6 Организация на учебния ден 2019-2020

7.план-тормоз 2019-2020г

7.План по БД-2019-2020

8. програма за обща и допърнителна подкрепа

8. план качество на образованието

9.Програма за ранно напускане на ученици

10.Система_за_взамодействие_между_учители_ученици_родители_и_лични_лекари

Правилник пропускателен режим

2018/2019г.

1.Правилник за дейността на училището 2018-2019

2. ГОДИШЕН ПЛАН 2018-2019 г.

3. Календарен план 2018-2019

4. План за работа на ПС -2018-2019г.

5. План квалификационна дейност-2018-2019

6.Програма за ЦОУД 2018-19

7.организация на учебния ден за 2018-2019

8. Училищен спортен календар

9.Система за взамодействие между учители ученици родители и лични лекари

10.. програма за обща и допълнителна подкрепа

11.Програма за ранно напускане на ученици

12.план- противодействие на уч.тормоз 2018-2019г

13.Програма за повишаване на качеството на образованието