Популяризиране правата на детето

Във връзка с популяризиране правата на детето под надслов „ Децата – най-голямото богатство“, третокласниците обсъдиха правата на децата в българското общество. Разговорите започнаха в часа по ЧО  и намериха своето продължение в часа на класа.

   Учителите им изготвиха презентация на тема „Правата на детето“. Децата с интерес слушаха и наблюдаваха, споделяха своите впечатления, мисли, идеи, стигаха до обобщения и разбраха, че  взаимното уважение, разбирателство, подкрепа и взаимопомощ стоят в центъра на всеки успех.

  Наред със своите права, децата припомниха и своите задължения и отговорности.

 Поставени бяха задачи да изработят и представят, с помощта на своите родители, проекти на тема „Моите права“. Това ще допринесе за все по-тясната връзка между родител- ученик- учител, с общи усилия  и заедно да развиваме личността на детето, на творческите му сили , възможности и способности.